Zo werkt het

Uitgangspunt van het Talentenspel is dat ieder mens twaalf talenten heeft. Je maakt in het spel gebruik van het beeld van een innerlijk koninkrijk waarbinnen jouw talenten werkzaam zijn. Uit ruim tachtig talenten kies je er twaalf die jouw innerlijke koninkrijk vertegenwoordigen.

In het eerste deel van het spel maak je kennis met jouw twaalf talenten. Je kijkt naar wat die talenten voor jou doen en wat ze nodig hebben. Je lost conflicten op, laat ze relaties aangaan, en je krijgt helderheid over hoe je ze kunt inzetten in jouw leven. Het eerste deel speel je op het eerste spelbord, waarop de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur) zijn terug te vinden.

In het tweede deel van het spel geef je je talenten een plaats op het tweede speelbord: de levensboom. Hiermee krijg je inzicht in de plaats die deze talenten innemen: welke talenten gebruik je voor jezelf, voor je werk en voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Het bijzondere van de methode is dat je snel en speels inzicht krijgt in wat jou werkelijk drijft, wat je levensmissie is.

Op basis van oude wijsheid
De basis van het Talentenspel wordt gevormd door archetypen, mythen, de vier elementenleer, de mystiek van de twaalf, de reis van de held en de Kabbala levensboom. Het Talentenspel is verder gebaseerd op het werk van Joseph Campbell, Carl Gustav Jung en Ken Wilber.