Geschiedenis en ontstaan

Willem Glaudemans ontdekte dat hij veel talenten had die allemaal aandacht en energie vroegen. Net als kinderen leken ze elkaar ook te bestrijden. Hij ontwikkelde aan de keukentafel intuïtief een manier om met ze in gesprek te komen, ze beter te leren kennen en te laten samenwerken. Dit gebeurde rond 1990. Sindsdien heeft het spel zich verder verfijnd en uitgebreid, en bleek het universeel toepasbaar. Inmiddels heeft hij vele honderden mensen en groepen met het spel begeleid en blijken de toepassingsmogelijkheden ervan nog lang niet uitgeput te zijn. De ontdekkingstocht gaat voort.

Coaches en Trainers
Een groep van meer dan 100 talentencoaches in Nederland en België is gecertificeerd om het Talentenspel individueel te begeleiden. Een aantal onder hen verzorgt hiernaast als trainer ook activiteiten voor groepen en organisaties.

Vereniging van Talentencoaches
De belangen van coaches en cliënten ten aanzien van het Talentenspel worden sinds juni 2007 behartigd door de Vereniging van Talentencoaches. Voor algemene vragen over het Talentenspel, de opleiding tot Talentencoach, en de wijze waarop de methode door coaches wordt ingezet, kunt u contact opnemen met de vereniging.

De vormgeving en productie van het spel is in handen van Willem Hanhart en Willem Glaudemans.