Joyce Z. Wazirali

Profiel

Joyce Z. Wazirali is de oprichter, auteur en CEO van Eenheid Bewust Leiderschap® (EBL®), consultant, coach, adviseur, spreker en trainer voor personen en bedrijven. Ze is ook een kunstenaar en illustrator.

Eenheid Bewust Leiderschap® is het nieuwe paradigma of model voor leiderschap, om crises te overwinnen en te transformeren en het potentieel voor persoonlijke, culturele en professionele groei te ontsluiten voor meer gezondheid, geluk en vrede. De manier om EBL® te bereiken is door onderling afhankelijke groei en transformatie.

Met haar bedrijf EBL® richt Joyce zich op het oplossen van problemen die mensen en organisaties in het verleden vasthouden, in het heden in hun kracht komen en ontwikkelen, en kansen voor de toekomst bloot te leggen. In haar praktijk Eenheid Bewust Leiderschap® werkt ze op rationeel, fysiek, sociaal-emotioneel, spiritueel en zielsniveau.

Joyce is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in EBL®.
Na zes jaar als klinisch chemisch analist in een ziekenhuis te hebben gewerkt, startte ze in 1988 haar eigen bedrijf als ondernemer. Sindsdien heeft ze haar kennis en kunde vergroot door opleiding en ervaring in het opbouwen van een succesvolle organisatie, personele en persoonlijke ontwikkeling, complexe bedrijfsprocessen, systeemdynamiek van mens en organisatie en HR (human resource management).

In 1988 werd ze directeur en één van de twee medeoprichters van een succesvol bedrijf in zakelijke dienstverlening dat in 13 jaar tijd uitgroeide tot een bedrijf met 80 medewerkers. Het gebruik van de lens van Eenheid Bewust Leiderschap® was een van de succesfactoren.

Gedurende zes jaar was zij voorzitter van de auditcommissie van een raad van toezicht van 600 huisartsen.

Joyce Z. Wazirali biedt face-to-face en online, op maat gemaakte persoonlijke en groepsprogramma’s voor:
– Eenheid Bewust Persoonlijk Leiderschap®,
– Eenheid Bewust Cultureel Leiderschap®,
– Eenheid Bewust Professioneel Leiderschap®,
– Systeem dynamische begeleiding voor familiesystemen,
– Systeem dynamische begeleiding voor teams en organisaties,
– Appreciative Inquiry (AI) Waarderend Onderzoeken,
– Innerlijk leiderschap; een reis naar talenten en levensmissie met het Talentenspel *),
– Traumatherapie

*) Het Talentenspel
Innerlijk leiderschap is een ontdekkingsreis naar je eigen unieke talenten en missie als kompas voor de juiste keuzes en richting in je leven, werk, studie en relaties.

Onze talenten zijn ons aangeboren potentieel, geven kleur aan wie we in essentie zijn en vertegenwoordigen de bouwstenen van onze (levens) missie. Hoe meer iemand zijn eigen talenten en missie kent en gebruikt, hoe gemakkelijker het wordt om de dingen te doen die gemakkelijk gaan en hen gelukkig maken.

Omstandigheden kunnen onze talenten doen vervormen, doven of zelfs saboteren.
Zoals kinderen die op jonge leeftijd te horen krijgen dat ze niet kunnen tekenen, zingen, dansen, organiseren of leren. Hoewel deze talenten diep van binnen aanwezig zijn, wordt besloten er niets mee te doen. Omdat ik het niet kan! Hierdoor blijven talenten ongebruikt en onbekend.

Als binnen een organisatie of systeem (partners, team, familie) de individuele leden hun innerlijke leiderschap opnemen, zal het gezamenlijke potentieel en de missie groeien en bijdragen aan verbinding, betere samenwerking, harmonie, prettige (werk) sfeer en een functionerende organisatie of systeem.

Sinds 2018 heeft Joyce Z. Wazirali al vele klanten naar hun innerlijke leiderschap met ingrijpende veranderingen begeleid. Ze wenst dat elke persoon, organisatie of systeem dit minstens één keer meemaakt.

Twee vormen van interventie bij het Talentenspel:

A. Met het Talentenspel
In de vorm van een bordspel en door middel van imaginatie/beeldtaal maak je kennis met jouw unieke talenten en ontdek je hoe zij samenwerken voor jouw eigen persoonlijke groei, contact met jouw omgeving en bijdrage aan de samenleving, jouw (levens) missie.

https://eenheidbewustleiderschap.nl/innerlijk-leiderschap-kompas-ontdekkingsreis-talenten-missie-richting/#_a-talentspel

B. Combinatie; Het Talentenspel en systeemdynamiek
We beginnen met het Talentenspel en gaan dan stap voor stap verder met het opstellen van jouw unieke talenten en levensmissie. Met een systemische blik en bewustzijn wordt de opstelling begeleid door representanten die jouw talenten en innerlijk leiderschap vertegenwoordigen. Barrières en thema’s die je innerlijke leiderschap saboteren, worden zichtbaar en hersteld. Waardoor het verborgen potentieel weer zichtbaar en voelbaar wordt en zich kan manifesteren.

https://eenheidbewustleiderschap.nl/innerlijk-leiderschap-kompas-ontdekkingsreis-talenten-missie-richting/#_b-combinatie

Haar essentie;
Joyce Z. Wazirali heeft haar wortels in Azië, Zuid-Amerika en Europa. De combinatie van oosterse afkomst, zuidelijk temperament en westerse opvoeding, en opgroeien in vele culturen heeft haar tot een veelzijdig persoon gemaakt. Ze heeft een holistische kijk op het leven en zoekt naar oorzaken en oplossingen in zichzelf. De combinatie van verbinding met de natuur en haar omgeving, studie, Kriya yoga, Nichiren Boeddhisme (universele levensfilosofie) sport, zelfreflectie en zin geven aan het leven helpt haar dichter bij haar eigen natuur te komen.

Haar visie is:
‘de mens is een uniek en veelzijdig wezen, met diep van binnen antwoorden voor een gezond, gelukkig en vredig leven.’

Bezoek haar op;
websites  : www.unityconsciousleadership.com of www.eenheidbewustleiderschap.nl
Facebook: https://www.facebook.com/UnityConsciousLeadership
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joyce-z-wazirali-3b70265/
YouTube: https://YouTube.com/c/UnityConsciousLeadership

Praktijkgegevens
Eenheid Bewust Leiderschap®
Cor Gehrelslaan, 5626 HB Eindhoven
Talentencoach vanaf: