Met deze website beogen wij de coaching met het Talentenspel bij particulieren en organisaties te bevorderen en de belangen van aangesloten leden te behartigen.

De op deze website vermelde leden zijn allen gecertificeerde talentencoaches, trainers en opleiders. Voor vermelding van hun profiel en hun evt. activiteiten hebben zij zich schriftelijk aangemeld.

  • Talentencoaches zijn gecertificeerd om mensen individueel of in tweetallen met het Talentenspel te begeleiden.
  • Groepstrainers zijn daarnaast ook gecertificeerd om met het Talentenspel in groepen en teams te werken.
  • Opleiders zijn daarnaast gecertificeerd om personen en evt. groepen op te leiden tot Talentencoach en evt. Groepstrainer.

Praktijkvoering

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij het Talentenspel binnen hun praktijk toepassen.

Tarieven voor de begeleiding met het Talentenspel worden door de leden individueel vastgesteld.

Wij verwachten dat leden zelf hun ontwikkeling en deskundigheid met het Talentenspel op peil te houden, ondermeer via periodieke intervisie en/of bijscholing op het gebied van coaching.

Voorwaarden voor lidmaatschap

Gecertificeerde Talentencoaches kunnen lid worden van deze website wanneer zij voor hun praktijk sowieso op orde hebben:

  • een privacyverklaring op hun evt. website,
  • een evaluatieformulier bij de aangeboden dienstverlening.

Gegevensbescherming

Voor ons beleid rondom gegevensbescherming hebben we een aparte privacyverklaring opgesteld. 

Via deze website wordt – naast vermelding van informatie van leden – geen persoonlijke informatie ingewonnen. Voor website-optimalisatie wordt Google Analytics toegepast. Informatie wordt hierbij echter geanonimiseerd.

Klachten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop leden hun praktijk voeren, maar hecht uiteraard wel aan een deskundige en respectvolle wijze van begeleiding door aangesloten leden.

Cliënten van leden wordt aangeraden eventuele opmerkingen, bezwaren of klachten over de dienstverlening sowieso door te geven aan de betrokken coach of trainer, gebruikmakend van de door hun aangeboden evaluatieformulieren.