Teambuilding

Het Talentenspel is een handige en leuke methode om samenwerking binnen een team te verbeteren. Teamleden krijgen door het spelen van het spel inzicht in de talenten die zij inzetten, de missie van het team en de bijdrage daaraan van ieder. De opgedane kennis stimuleert het onderlinge vertrouwen en de communicatie, want als je weet waar een collega goed in is, kan je gericht hulp of advies vragen.

Het Talentenspel maakt duidelijk hoe ieder teamlid op zijn of haar eigen manier bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel van het team. Daardoor wordt duidelijk hoe elke medewerker het beste ingezet kan worden, zodat zij vooral doen waar ze werkelijk goed in zijn. Met als resultaat een betere samenwerking, plezier in het werk en daarmee een toename van de effectiviteit.