Organisatieontwikkeling

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Van medewerkers wordt verwacht dat zij mee veranderen. Zij worden uitgedaagd om na te denken over wat ze willen en kunnen. Wil ik en kan ik wel mee in deze verandering? Op welke manier kan ik een bijdrage leveren en hoe houd ik het leuk voor mezelf?

Het Talentenspel is een hulpmiddel om te reflecteren op je eigen functioneren. Het spreekt mensen op positieve wijze aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en om persoonlijk leiderschap te tonen. Een doorslaggevende factor voor succes. Deze methode geeft inzicht in de talenten van iemand, en in de rol die medewerkers (kunnen) spelen in het werk. Zo wordt – vanuit een andere invalshoek dan gewoonlijk – ieders optimale bijdrage aan de doelstellingen en cultuur van de organisatie duidelijk.

Organisatieontwikkeling met het Talentenspel verloopt in de vorm van een traject. Veelal bestaat dit uit een of meerdere spelbijeenkomsten, mogelijk gecombineerd met individuele coachingstrajecten. Iedereen in een organisatie vindt aanknopingspunten. Voor medewerker, manager en bestuurder.

Bij een reorganisatie biedt het groepsgericht aanbieden van het Talentenspel  de mogelijkheid met beperkte kosten veel mensen aan een loopbaantraject  te helpen. Met inzicht in hun talenten en wat zij de wereld daarmee te bieden hebben, kunnen medewerkers op weg naar een nieuwe plek binnen of buiten de organisatie.