Opzet met modules
De opzet van de training is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. We werken nu met modules, waarbij ieder na de basismodule een eigen traject kan bepalen. De basismodule leert het werken met bord 1 en bord 2 van het Talentenspel aan. Daarna kan de coach zich verder bekwamen door het volgen van aanvullende modules. Door deze opzet is er minder investering nodig dan voorheen in geld, tijd en accommodatie van de deelnemer om gecertificeerd talentencoach te worden. De training is sneller en speelt meer in op de behoeften van deze tijd.

Basismodule
Alles wordt aangeleerd wat nodig is om zelfstandig met een individuele cliënt te werken met het wereldbord en het levensboombord. De module bestaat uit 2 blokken van twee dagen en een van een dag. De eerste tweedaagse gebruiken we vooral om met het eerste bord te oefenen. Achtergronden van Jung, Campbell, archetypen, enzovoort, worden aangestipt en kan thuis verder worden uitgediept met het handboek, de literatuurlijst en eventueel dvd’s. De deelnemer gaat met voldoende bagage naar huis om met oefencliënten het eerste bord te doen en daarvan een verslag te maken. De tweede tweedaagse begint met feedback op de ingeleverde cliëntenverslagen en vervolgt met het aanleren van alles wat nodig is om het levensboombord en het formuleren van een levensmissie te begeleiden. Ook hier weer is het doel dat de deelnemer na deze tweedaagse zelfstandig proefcliënten met het tweede bord kan begeleiden, waarvan een verslag wordt gemaakt. De laatste afrondende dag wordt dan gebruikt om feedback te geven op de verslagen en om punten op de i te zetten. De dag eindigt met het ritueel van certificering en het ondertekenen van de gebruikerslicentie.

Vereisten
Deelname aan de training kan alleen als de coach al ruime coachervaring heeft, een individueel traject heeft gedaan met het Talentenspel bij een van de gecertificeerde talentencoaches en ook een workshop heeft gevolgd. De workshop is een aanrader en geen voorwaarde. Daarnaast is tijdens het trainingstraject (en erna) veel eigen werkzaamheid gevraagd om zich in onderwerpen en achtergronden van het spel te verdiepen.

Vervolgmodules
Om zich verder te bekwamen en zijn markt te vergroten is er een groot aantal vervolgmodules. We noemen:

  • werken met tweetallen
  • werken met groepen
  • werken met teams
  • verdieping van het eerste bord door het astrologische wiel
  • verdieping van het tweede bord via het lopen van de levensboom
  • training in het werken met de vervolgborden
  • training om met de Engelse versie te kunnen werken (The Game of Gifts)
  • verdieping van het werken met vrouwelijke talenten
  • training in het begeleiden van vergevingsprocessen
  • training in het uitspelen van koninkrijken

Voor verdere informatie of het aanmelden voor de basistraining kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Deze informatie staat ook in een pdf-bestand