IMAGEN | Ontwerp & Communicatie is producent, vormgever en mede-ontwikkelaar van het Talentenspel, en ontwikkelaar van deze website.

Met deze website beogen wij de coaching met het Talentenspel bij particulieren en organisaties te bevorderen en de belangen van aangesloten leden te behartigen.

De op deze website vermelde leden zijn allen gecertificeerde talentencoaches, trainers en opleiders. Voor vermelding van hun profiel en hun evt. activiteiten hebben zij zich schriftelijk aangemeld.

  • Talentencoaches zijn gecertificeerd om mensen individueel of in tweetallen  met het Talentenspel te begeleiden.
  • Groepstrainers zijn daarnaast ook gecertificeerd om met het Talentenspel in groepen en teams te werken.
  • Opleiders zijn daarnaast gecertificeerd om personen en evt. groepen op te leiden tot Talentencoach en/of Groepstrainer.

Praktijkvoering

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij het Talentenspel binnen hun praktijk toepassen.

Wij vragen aan leden om zelf hun ontwikkeling en deskundigheid met het Talentenspel op peil te houden, ondermeer via periodieke intervisie en/of bijscholing op het gebied van coaching.

Tarieven voor de begeleiding met het Talentenspel worden door de leden individueel vastgesteld.

Voorwaarden voor lidmaatschap

Gecertificeerde Talentencoaches kunnen lid worden van deze website wanneer zij voor hun praktijk op orde hebben:

  • een privacyverklaring op hun evt. website,
  • een regeling langs welke cliënten een evt. klacht kunnen indienen,
  • een evaluatieformulier bij aangeboden opleidingen (voor opleiders).

Gegevensbescherming

Voor ons beleid rondom gegevensbescherming hebben we een aparte privacyverklaring opgesteld. Voor evt. uitzonderingen geldt de algemene privacyverklaring van IMAGEN | Ontwerp & Communicatie.

Via deze website wordt – naast vermelding van informatie van leden – geen persoonlijke informatie ingewonnen. Voor website-optimalisatie wordt Google Analytics toegepast. Informatie wordt hierbij echter geanonimiseerd.

Klachten

IMAGEN | Ontwerp & Communicatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop leden hun praktijk voeren, maar hecht uiteraard wel aan een deskundige en respectvolle wijze van begeleiding door aangesloten leden.

Cliënten van leden wordt aangeraden eventuele klachten over de dienstverlening doorgeven aan de betrokken coach en trainer, gebruikmakend van de door hun aangeboden regeling hiervoor.