Info over VTC

De Vereniging van Talentencoaches (VTC) beoogt de toepassing van het Talentenspel als methode van bewustzijnsontwikkeling te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen. De op deze website vermelde talentencoaches en trainers zijn lid van de VTC. Alle leden zijn, na het volgen van een specifieke opleiding, gecertificeerd in het begeleiden van mensen met gebruikmaking van het Talentenspel. Talentencoaches begeleiden mensen individueel of in tweetallen. Trainers zijn ook opgeleid om groepen te begeleiden.

Praktijkvoering
De VTC vraagt van haar leden hun persoonlijke ontwikkeling en deskundigheid in de context van het Talentenspel te bevorderen en onderhouden, ondermeer door periodieke deelname aan intervisie (die leden zelf regelen) en bijscholingsdagen (die de VTC aanbiedt). Tegelijkertijd is in de statuten van de VTC bepaald dat leden zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop zij het Talentenspel in de praktijk toepassen.

Tarieven
Tarieven voor de begeleiding met het Talentenspel worden door de leden individueel vastgesteld.

Klachten
De VTC is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop leden hun praktijk voeren, maar hecht uiteraard wel aan een deskundige en respectvolle wijze van begeleiding door haar leden. Cliënten van leden kunnen eventuele klachten over hun talentencoach doorgeven aan het secretariaat. Een onafhankelijke klachtencommissie zal vervolgens beoordelen of bemiddeling tot een oplossing van de klacht kan leiden.

Gegevensbescherming
Voor het beleid rondom gegevensbescherming kun je de VTC privacyverklaring downloaden

Bestuur
Het bestuur van de VTC bestaat uit:
Jeroen Wonders
Sylvia Lagerweij
Jacqueline Tamminga