Bedrijven en organisaties zijn voortdurend in verandering. Zonder verandering geen groei! Maar voor bezieling in organisatie is toch nog wat meer nodig.

Van medewerkers wordt verwacht dat zij mee veranderen. Zij worden uitgedaagd om na te denken over wat ze willen en kunnen.

Wil ik, en kan ik mee in deze verandering? Op welke manier kan ik een bijdrage leveren? Hoe houd ik het leuk voor mezelf?

Met het Talentenspel kan iedereen in een bedrijf of organisatie aanknopingspunten vinden. Elke medewerker, manager en/of bestuurder. Het is een Win-Win spel.

Bezieling in organisatie

Het Talentenspel is een praktisch hulpmiddel om te reflecteren op het eigen functioneren. Het spreekt medewerkers op een positieve wijze aan om hun verantwoordelijkheid te nemen, en om persoonlijk leiderschap te tonen.

Deze methode biedt inzicht in ieders talenten, en de rol die men speelt binnen de organisatie. Zo wordt – vanuit een verfrissende invalshoek – ieders optimale bijdrage aan de missie van de organisatie duidelijk.

Bezieling brengen in organisaties met behulp van het Talentenspel kan via een apart traject, dat veelal bestaat dat uit enkele spelbijeenkomsten, soms uitgebreid met individuele coachingstrajecten.

Bij een reorganisatie of transformatie biedt het groepsgericht aanreiken van het Talentenspel de mogelijkheid om tegen beperkte kosten veel mensen een kort loopbaantraject aan te bieden. Als begeleiding bij in- of outplacementtrajecten.

Meer inzicht in de persoonlijke talenten, en wat men de wereld daarmee te bieden heeft, helpt medewerkers op weg naar een nieuwe plek binnen of buiten de organisatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over inzet van het Talentenspel binnen het MT, team of organisatie? Neem vrijblijvend contact op met een groepstrainer in het land, om de mogelijkheden te verkennen.